ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 30

Ύφασμα πλάτους 100 cm.

Περιγραφή

Ύφασμα πλάτους 100 cm.

Χρησιμοποιείται για την καθολική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων, όπως του ISOFLEX, του AQUAMAT-ELASTIC κτλ.

Ταινία πλάτους 10 cm.

Για τοπική ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων κατά μήκος ρωγμών, αρμών και συμβολών δαπέδου- τοιχίων.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό: 1 m x 200 m (200 m²), 1 m x 100 m (100 m²), 10 cm x 50 m.

Εταιρία

Isomat

Ρωτήστε μας