ΚΟΧΥΛΙΑ

Προκατασκευασμένα κοχύλια υαλοβάμβακα, για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σωληνώσεων.

Περιγραφή

Προκατασκευασμένα κοχύλια υαλοβάμβακα, για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σωληνώσεων.

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14303, σε μήκος 1,20 μέτρο και σε διάφορες διαμέτρους και πάχη.

Παράγονται χωρίς επικάλυψη ή με επικάλυψη ενισχυμένου αλουμινίου στην εξωτερική πλευρά.

Η επικάλυψη φέρει αυτοκόλλητη φλάντζα κατά μήκος για άριστη στεγανότητα στη ραφή.

Κατασκευάζονται από την Izocam, μέλος του ομίλου Saint Gobain – Isover

 

Χαρακτηριστικά Τύπος:

GF Pipe Sections Μήκος: 1,20 μέτρο

Διάμετροι: 1/2″ – 14″ Πάχη: 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100mm

Θερμική αγωγιμότητα: 0,036 W/mK (50C)

Κλάση πυραντοχής: Α1 (χωρίς επικάλυψη), A2-s1,d0 (με επικάλυψη αλουμινίου)

Εταιρία

Isoren

Ρωτήστε μας