ΓΙΓΑΣ PLUS

Ποζολανικό τσιμέντο

Περιγραφή

Ποζολανικό τσιμέντο

CEM  IV/B (P-W) 32,5N

σάκκοι των 50 kg – παλέτα 1,5  τ

Επιπλέον πληροφορίες

Μέγεθος

Εταιρία

Χάλυψ

Ρωτήστε μας